tirsdag, oktober 31, 2006

Lukning af Blog

Denne blog lukker foreløbig og forfatteren fortsætter som før på Monokultur.

torsdag, oktober 26, 2006

Modbydelighed

Fra Ekstra Bladet


Tvunget til at stikke gren op i skeden

38-årig psykisk syg svensk kvinde tvunget til at stikke glødende cigaretter og gren op i underlivet. Overgreb optaget på mobiltelefon

Piet Baunø - 15:12 - 25. okt. 2006

Efter mere end et halvt års efterforskning er det nu lykkedes svensk politi, at identificere en kvinde, der tidligere i år blev udsat for sex-tortur af fem-seks mænd i 20-års alderen.

Da en 19-årig mand i februar i Södertälje blev gennembanket, beslaglagde politiet hans mobiltelefon, for at undersøge om der på mobilen var spor, der kunne føre dem til gerningsmændene.

I stedet fandt politiet et videoklip, hvor en kvinde af en gruppe yngre mænd bliver tvunget til at stikke glødende cigaretter samt en gren op i underlivet.

Politiet vurderede først kvinden til at være under 20 år, men det viser sig nu, at der var tale om en 38-årig psykisk syg kvinde, der var i behandling i Södertälje.

- Hun er identificeret, siger Lars Orebrandt fra Södertälje-politiet til expressen.se.

Kvinden har forklaret politiet, at hun følte sig tvunget til at udføre de fornedrende, smertefulde handlinger.

En anden - ligeledes psykisk syg - kvinde har over for politiet vidnet om, at hun ligeledes har været udsat for chikane fra den pågældende gruppe unge mænd.

På mobiltelefonen fandt politiet ligeledes et klip med vold og forhånelse af en psykisk syg mand. Offeret havde meldt overfaldet til politiet af flere omgange, men mangel på beviser, gjorde at politiet ikke kunne gå videre med sagen, før de beslaglagde den 19-åriges mobil.


Dette er den rene afstumpethed. Hvordan kan man være flere om det? Hvis der var en gerningsmand kunne man konkludere at manden var psykopat, altså en afviger, et menneske med en eller anden defekt i kraniet. Men når det er en gruppe? Hvad er chancen for at en gruppe psykopater finder sammen? Og så har de oven i købet filmet det, for deres fornøjelses skyld! Det er altså noget andet end en defekt, det er et menneskesyn der er fremelsket på en eller anden måde. Lad os snarest få dem identificeret, straffet og så fængslet!

100% chance

Erik Meir Carlsen gennemgår i dagens leder i BT, forløbet med de bortførte børn Nasra og Nidal. De to børn blev tvangsfjernet fra deres forældre, da familien var gået op i hat og briller, men myndigheder fik en hjerneblødning og gav efter et par år, faderen ret til at være sammen med sine børn. Den ret benyttede han til at tage børnene hjem - til Jordan! Og det er ikke sjovt. Jordan er ikke et rart sted for børn, faktisk er Jordan så slem, at alle politikere på tværs af partifarver, er rystede over deres forhold. Men Meir Carlsen lægger i lederen op til et mål, som han er for uselvisk til selv at score på.

Faderen, der har hentet sine børn til Jordan, fremstår let som tragediens store skurk. Men han følger uden tvivl sin kulturs regler og æresbegreber.


Aha, det er altså her hunden ligger bagravet (hunden er i samme kulturs opfattelse noget af det usleste. Sikkert derfor at Pakistanerne ikke har nogen parat til at opsnuse mennesker i ruinerne efter jordskælv og derfor må lade dem ligge) Den store tragedie er altså ikke at faderen er ond, men at han............ikke er her fra byen.

Hvad er problemet

I Orientering på P1, kunne man igår høre Lars Møller Rasmussen fra USA, ironisere over amerikaneres velkendte uvidenhed. En amerikansk redaktør havde undret sig over at flere efterretningsfolk og embedsmænd der beskæftigede sig med krigen mod terror ikke kendte meget til islam. De kunne grundlæggende ikke skelne shia- fra sunni-islam. Jo flere han spurgte jo flere "blanke" svar fik han. Konklusionen var ligeud, at det ikke er særlig betryggende, at de mennesker der skal bekæmpe terror ikke kender deres fjende.

Hvad Lars Møller Rasmussen ikke problematiserede var, at islam i så fald må være fjenden. Det er nye toner fra DR.

onsdag, oktober 25, 2006

Pædofilt forbillede

Ovre på Monokultur er der en sjov postering om Den Store Danske Encyklopædi's små retoucheringer.

På CD-rom udgaven til Den Store Danske Encyklopædi, står der om Muhammeds barnebrud Aisha.

‘Aisha bint Abi Bakr, 611-678, en af profeten Muhammeds hustruer. Hun blev enke som 18-årig og tog siden aktivt del i det religiøse og politiske liv. I arvefølgestriden efter mordet på Uthman, den tredje rettroende kalif, kæmpede hun mod Ali, som hun holdt ansvarlig for mordet, men blev i 656 besejret i et slag (Kamelslaget) nær Basra. Aisha menes at have haft stor indflydelse på Muhammeds liv.


Så ved vi det, Aisha var 18 år da hun blev enke og det var jo ikke så langt et ægteskab. Men faktisk havde hun og Pædofeten på det tidspunkt været gift i 9 år. Lad os læse videre i Encyklopædien. Under pædofili står:

Konsekvenserne for børn, der har været involveret i seksuelle forhold til pædofile, afhænger af barnets alder samt forholdets karakter og varighed. Der skelnes mellem de akutte følger hos barnet, fx angst, depression, koncentrationsbesvær, adfærdsproblemer, isolationstendens, seksualiseret adfærd og selvdestruktiv adfærd, og langtidsskadevirkninger hos voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, fx seksuelle forstyrrelser, problemer med at indg? i intime, forpligtende relationer, depressioner, skyld- og skamfølelser, lavt selvværd, stof- og alkoholmisbrug samt risiko for udvikling af spiseforstyrrelser og borderline-personlighedsforstyrrelser.
For barnet kan et seksuelt misbrug være et dobbelttraume, fordi det ikke kan eller tør fortælle om det af frygt for repressalier eller for ikke at blive troet. Konsekvensen er, at barnet ikke blot skal leve med det traumatiske misbrug, men ogs?å lade som om misbrugen ikke er sket. Journalisten og forfatteren Kristian Ditlev Jensen (f. 1971) har i den selvbiografiske bog Det bliver sagt (2001) beskrevet de psykiske mekanismer og de lidelser, der bliver resultatet af en pædofil mands forførelse af en dreng.


Vi kan derfor konkludere at Aisha ikke var lykkelig i det ægteskab. Muhammed var en pervers stodder og hvad han gjorde mod en lille pige var en forbrydelse. Om jeg forstår muslimer, når de ikke kan se at den er helt gal med deres store idol. Jeg siger de rent ud: de er enten dumme eller onde!

tirsdag, oktober 24, 2006

Kulturer er mange ting

Det muhammedanske menneskesyn er skam en alvorlig og meget virkelig ting. Ifølge FN magler der 200.000.000 (200 millioner) kvinder i denne verden. Når man har filtreret dødstal for alskens ting mennesker kan dø af, såsom krig, sult, epidemier, vuggedød, naturkatastrofer og så fremdeles, fra det antal kvinder, der ifølge fødselstallene burde være til stede i Verden, mangler der altså 200.000.000 kvinder. De er altså døde af noget som der kun rammer Kvinder. 80.000.000 kvinder kvinder, af de 200.000.000 er blevet sorteret fra på fosterstadiet for at undgå medgiftsudgifter og deslignende. Resten, 120.000.000 er døde efter fødslen og det er af vold, vold mod kvinder!

Ikke overraskende ser FN en klar sammenhæng mellem kvinders status i samfundet og så den vold der begås mod dem. Jo lavere rangerende (dvs, jo tættere deres status er på geders) jo mere vold bliver de udsat for. Jeg tror alle er med på den logik. Og ingen steder er kvinder dårligere stillet end i muhammedanland (se hvor jeg respekterer deres ide om Umma, det skal nemlig ikke hedde sig).

Denne vold er typisk medgiftsdrab (svigermor(d) hælder benzin ud over den unge kone der sidder ved ildstedet eller mændene i familien banker hende simpelthen ihjel med deres bare næver), æresdrab (her er kniven meget populær men kun fantasien sætter grænser) eller bare vold fordi man ikke ser kvinden som menneske og hvad skal man ellers lave når der ikke er Ramadan.

Lad os lave et lille regnestykke. Jeg kan godt lide runde tal, så der bliver rundet af i det følgende. Vi starter i det flinke hjørne; halvdelen af 120.000.000 kvinder, dem der blev myrdet efter fødslen, antager vi mangler i den muslimske verden; altså 60.000.000 kvinder. Det er i hvert fald ikke i Vesten de mangler, og mon ikke inderne og kineserne især bruger semiforebyggende teknologi (aborter) til at undgå de skrækkelige hunkønsvæsner.

Hvis vi er frække, sætter vi gennemsnitslevetiden i muhammeddanerland til 60 år (den kan ikke være meget højere, med den indstilling til menneskeliv) hvilket giver et årligt myrderi på 1.000.000 kvinder. Ja! en rund million.

Man kan også regne det ud på en anden måde. Vi ved at der er 1,5 mia muslimer i verden (det er et tal der er blevet repeteret en del i det forløbne år. Halvdelen af disse må være kvinder (nå ja, under halvdelen, men jeg er flink) altså 750 mio. Da der mangler 60 mio. er det tal 690 mio. Eller 8% af verdens muslimske kvinder . Eller hvis man stiller aller verden muslimske kvinder op på en række vil hver 15. plads være tom.

Men det stopper jo ikke engang der. For den vold der fører døden med sig dækker over en mere udbredt vold, der ikke fører døden med sig (på MEMRI er der et klip fra en udsendelse hvor den rare, og han virker virkelig rar, præsenterer forskellige stokke til at banke konen med). Og i tilgift er der alle de kvinder der frygter for deres liv og førlighed, hvis de ikke føjer sig. I det hele taget må det være forfærdeligt at fødes ind i en kultur hvor man som præmis er en belastning for familien.

http://www.jp.dk/login?url=udland/artikel:aid=3395070
http://memritv.org/Search.asp?ACT=S1

søndag, oktober 22, 2006

Rothstein

For at blive folkeskolelærer i Danmark, skal man bestå faget Kristendom og Livskundskab. I en lærebog af samme navn, der er meget benyttet på landets seminarier, har Mikael Rothstein skrevet en af artiklerne. Og det er en lang gang politiseren. Jeg skal her komme med et par eksempler.

"Man bemærker således, at det kun er bestemte aspekter ved globaliseringen, der fører til konflikt. (...) Problemet viser sig først, når levende mennesker, som ser anderledes ud, og som har et andet socialt mønster, gør deres entré i vores land.

Igennem hele teksten er ovenstående logik styrende for Mikael Rothstein. De mennesker der er kommet til vores land, beriger det med deres kulturer og deres religion. Dette er for Rothstein en uafvendelig udvikling, som vi burde omfavne i stedet for at frygte. Det er klart at fejlslagen integration ikke har noget at gøre med de tilkomne, men kun med vores indstilling. Os og dem logikken er bærende hele teksten igennem. Det er ellers ikke en logik der passer særlig godt ind i hans argumentation, eller det vil sige; det gør den nogen gange. Der er et os når der skal placeres skyld og et dem når man skal se mangfoldighed. Dette lader ikke til at genere Mikael Rothstein når han samtidig diverter med ideen om flydende kulturer uden faste referencer.

"Kultur er ikke bestemt ved sustans, men ved forskellighed fra noget andet. Det er netop derfor det er så vanskeligt at definere den eftertragtede danskhed, og det er derfor, det er så let at opfinde kategorien "muslim"."

Anden del af citatet er direkte absurd. At danskhed er svært at definere (som mange ting i livet) betyder jo ikke at danskhed ikke eksisterer. Endnu værre at kategorien "muslim" er opfundet. Muslim er definitionen på et menneske der tror at der Muhammed er Allahs profet!

I den første del, siger Rothstein at kulturer ikke er faste størrelser. Det er måske lidt rigtigt, skønt den muhammedanske "kultur" tager udgangspunkt i en tekst der aldrig forandres. Derfor vil jeg mene at eventuelle forskelle ikke er udtryk for udvikling men variationer over et tema. Ydermere er udvikling af en kultur ikke noget der gør den mindre væsentlig. En pointe der overses konsekvent i Rothsteins univers og leder ham til denne mærkelige konstatering.

"Det er ikke islam, som fører unge arabere eller pakistanere ind i gadebander."

Tjah, jeg ved nu ikke...det er vel næppe rene tilfældigheder. Rothstei er dog klar over at der er visse problemer med islam, såsom fundamentalister. Så i den gængse logik kommet til at lyde

"Der er næppe tvivl om, at den neonationalistiske propaganda fra den politiske højrefløj er med til at skabe denne ideologi blandt unge mennesker med alvorlige sociale problemer. Man kan derfor sige, at den politiske højrefløjs angst for islam er angsten for et monster, man selv er med til at skabe og holde i live."

Der er intet galt og det der er galt er højrefløjens skyld. Så lad os da blive ved danskheden (det gør Rothstein):

"For naturligvis har vi alle et kulturelt særpræg; det er f. eks. helt oplagt, at man kan tale om "europæisk kultur" i en eller anden forstand i langt højere grad, end man kan tale meningsfuldt om "danskhed"."

Hvorfor det er sådan, får vi aldrig at vide. Det minder mig om mine dage på universitetet, hvor en af mine medstuderende, under et oplæg, får lyst til at lefle for stemningen og siger, at der jo (vi var vel alle enige) ikke eksisterer noget der er særligt dansk, måske bortset fra at drikke sig fuld og kaste op i havnen. Altså dansk eksisterer ikke med mindre det er noget negativt. En logik Rothstein kan tilslutte sig.

En eller anden nar ved navn Paden har gjort et stort indtryk på Rothstein og han henviser til hans tanker om et multietnisk samfund.

"Padens ide er grundlæggende, at mennesker kan leve i den samme fysiske verden - i det samme samfund - men alligevel befinde sig i forskellige reliogiøse verdener."

"Der findes så at sige ingen religioner. Det, der findes, er religiøse mennesker, som organiserer sig ud fra bestemte kriterier."

Her illustrerer Rothstein de to sidste citaters grundpointe med et eksempel på tre husmødre med forskellig religion, der køber ind i det samme supermarked, blot undgår muslimen svinekød og hinduen oksekød osv. At dette eksempels succes, hviler på en præmis om at religion er en privatsag undgår Rothstein at fortælle. Man kunne tilføre indkøbs-eventyret med en Kali-kultist, der var i færd med at kvæle flaskedrengen ude på lageret. Jeg selv ville have lagt den lille fortælling hos materialisten, hvor en ung muslimsk mand er i færd med at handle ind til sit trotylundertøj.

"En tekst er intet i sig selv, men får den betydning, som dens brugere tillægger den,"

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! Det er der sikkert en del dansklærere der er uenige i. Tænk at en mand der sidder og forfatter en længere artikel til en lærebog kan lukke den slags ud. Men måske er det forklaringen på at han skriver hvad han gør. Teksten har ikke mening og det kan m,an jo give ham ret i. Derfor er det vel helt i sin orden at han slutter af mad at svigte de muslimske piger hvis seksualitet gennem sløret skal regnes som en uren andethed.

"De [muslimske piger, der bære tærklæde] nægter at lade omgivelserne diktere normerne for deres seksualitet, som reserveres strengt til privatlivet."

Herefter følger en muslimsk piges fortælling om velsignelserne ved tørklædet. At vold mod kvinder stiger i takt med tilhyldningen af dem, bliver ikke nævnt.

Oplevelse på gaden

Jeg spankulerede forleden ned ad Blegedamsvej, da en syngende mand passerede mig og jeg kunne ikke undgå at høre omkvædet på, hvad der lød som en hjemmegjort sang:

Jeg er en glad muslim
jeg er en glad muslim
min datters klitoris
den ligger i et skrin!

Det syntes jeg var ualmindeligt frækt af ham.

søndag, oktober 15, 2006

Velkommen

Så er der en ny blog på nettet, ansporet af de massive anslag mod danskernes ytringsfrihed.

Jeg ved stort set intet om IT, så den første tid bliver sikkert noget rod, men nu er jeg i gang.

lørdag, oktober 14, 2006

Så Kører Møllen....http://www.blogger.com/img/gl.link.gif

Ikke så snart har jeg sagt velkommen, før min tvivl om der nu også var noget at sige satte ind. Hvor dum kan man være. Fra Berlingske Tidende efter fredagsbønnen i Jerusalem.


Danmark udråbt til fjende nummer et
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
Af Louise Stigsgaard
Danmark er det »værste« europæiske land, der »hader« muslimer, lød det i fredagsbønnen i Al Aqsa moskeen i Jerusalem. Imamen var fortørnet over »unge danskeres« nye fornærmelser mod profeten Muhammed og opfordrede arabiske regeringer til at indlede en total boykot af alt dansk.

(....)

Imamen satte den seneste danske episode, hvor medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom konkurrerede om at fremstille profeten Muhammed nedladende, ind i et længere forløb af europæiske fornærmelser. Først var der forårets Muhammed-krise, som Danmark udløste, så fornærmede Vatikanet profeten og gav således andre et mandat til at følge trop. Og nu er »unge danskere« så igen på banen med nye krænkelser. »For at vise, hvor meget de hader muslimer,« lød det syngende fra imamen.Og her er der værd at bemærke, at sådan en imam regnes for en af de lærde blandt Islams ansigter. Han godtager sikkert ikke, at de nu også famøse tegninger er fremkommet under påvirkning af alkohol. Men nok om ham. Hvad siger den troende på gaden?


»Er du fra Danmark« råbte en lærer i hvid skjorte og et blåt bedetæppe slængt over skulderen.

»I bliver ved med at sige dårlige ting om Muhammed. Hvorfor gør I det?« råbte han og flængede en knytnæve gennem den hede luft.

»Gå væk fra mig, se at komme væk herfra!«

En taxi-chauffør i sort skjorte og kaki bukser brød i gennem mængden og råbte:

»Danmark er et grimt, dekadent land. Er du klar over, hvor mange skilsmisser, der er i Danmark? Jeg vil ikke tale med dig. Forsvind!«

Flere af tilhørerne giver udtryk for, at de frygter den nye Muhammed-krise kan eskalere og blive endnu mere farlig og seriøs end den forrige.

»Har du børn?« spørger civilingeniøren Sami Siage, der bærer sit bedetæppe som en art turban oven på hovedet.

»Hvis børn begår en fejltagelse, så fortæller man dem, at de skal tage sig sammen og ikke gøre det igen. Det har Danmark ikke gjort. Jeg frygter, at reaktionen denne gang kan blive endnu stærkere end i foråret. Imamen opfordrede arabiske lande til at tage affære. Det vil andre imamer i regionen sikkert også gøre,« siger han, før han abrupt afbryder samtalen og med sin lille søn i hånden iler videre mod den gamle bys Jaffa port.Surt at være barn af en sådan far. Analogien fortæller alt om hvorfor islams indtog i Danmark ikke har været den berigelse vi fik lovning på i brochuren.

Fra en mere besindig tilhører (men stadig en der finder det værd at høre på den slags gylle) lød det;


»Hør, jeg er muslim, du er kristen, men jeg respekterer dig. Vi bør lægge religionerne væk, når vi forholder os til hinanden. Mine børn går for eksempel i kristen skole.«Ja, det er helt sikkert et godt valg af skole. Men det fortsætter


»Imamen opfordrede til fredelige demonstrationer, bestemt ikke til at angribe kristne.«Han opfordrer måske ikke til at angribe kristne, men man kan vel næppe fortænke en eller anden idiot i at gøre det, efter at imamen sådan har sat sagen på spidsen.

Og til slut skal vi have et eksempel på fordomme som jeg troede var forbeholdt os danskere, med vores grisehud og griseøjne.


»Det handler ikke om Muhammed, men om at noget er helligt. Jesus er også hellig - profeterne kommer fra een Gud. Der må da være noget, der er helligt for jer - andet end at spise og have sex?«
http://www.berlingske.dk/udland/artikel:aid=807492/Hvad behager!